Murtfeldt Kunststoffe

Order:

MINI-TENSIONER

Contact

Price does not include VAT.

THANH NHỰA DẪN HƯỚNG

Contact

Price does not include VAT.

SPANN-BOX

Contact

Price does not include VAT.

SPANN-BOX

Contact

Price does not include VAT.

SPANN-BOX

Contact

Price does not include VAT.

SPANN-BOX

Contact

Price does not include VAT.

SPANN-BOX

Contact

Price does not include VAT.

SPANN-BOX

Contact

Price does not include VAT.

SPANN-BOX

Contact

Price does not include VAT.

SPANN-BOX

Contact

Price does not include VAT.

STAINLESS STEEL GUIDE

Contact

Price does not include VAT.

PLASTIC WEARSTRIP

Contact

Price does not include VAT.

SPANN-BOX

Contact

Price does not include VAT.

SPANN-BOX

Contact

Price does not include VAT.

Spann-box G1-12 B1

Contact

Price does not include VAT.

Spann-box G1-08 B2

Contact

Price does not include VAT.

Spann-box G1-16 B1

Contact

Price does not include VAT.

SPANN-BOX - MURTFELDT

Contact

Price does not include VAT.

Murtfeldt Kunststoffe

Là nhà cung cấp tại Đức-Trong lĩnh vực đóng gói, vận chuyển ứng dụng trong băng tải, thực phẩm công nghiệp, đóng gói, thiết bị y tế,… Chất lượng sản phẩm hàng đầu thế giới như:

•Thanh dẫn hướng

•Xích tải

•Nhựa kỹ thuật cao

Website: www.continental-industry.com

Murtfeldt Kunststoffe