Murtfeldt Kunststoffe

Sắp xếp:

MINI-TENSIONER

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

THANH NHỰA DẪN HƯỚNG

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

SPANN-BOX

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

SPANN-BOX

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

SPANN-BOX

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

SPANN-BOX

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

SPANN-BOX

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

SPANN-BOX

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

SPANN-BOX

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

SPANN-BOX

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

STAINLESS STEEL GUIDE

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

PLASTIC WEARSTRIP

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

SPANN-BOX

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

SPANN-BOX

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

Spann-box G1-12 B1

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

Spann-box G1-08 B2

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

Spann-box G1-16 B1

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

SPANN-BOX - MURTFELDT

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

Murtfeldt Kunststoffe

Là nhà cung cấp tại Đức-Trong lĩnh vực đóng gói, vận chuyển ứng dụng trong băng tải, thực phẩm công nghiệp, đóng gói, thiết bị y tế,… Chất lượng sản phẩm hàng đầu thế giới như:
•Thanh dẫn hướng

•Xích tải

•Nhựa kỹ thuật cao

Website: www.continental-industry.com

Murtfeldt Kunststoffe