LABOM

Sắp xếp:

BH5120-A57-K147 Pressure Gauge

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT-BA5220-B2090

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT-BA5120 ECO-A3058

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT-BA5220 ECO-B2060

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT-BA5220 ECO-B2062

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT-FA2300-A2565

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT-BA5220 ECO-B2058

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT-BA5220 ECO-B2059

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT-BA4220-A2999

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT-BA4220-A2093

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT-BA5200 ECO-A2060

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT-BA4230-A2-059-V2

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT-BH5210 ECO-A58-K102

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT-BA5170 ECO-A3058

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT-BA5230-A2266

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT-BA5220-A2266

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT-BA1230 B2009-G11

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT-BA5220-A2274

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

PRESSURE TRANSMITTER-LABO00000280

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

PRESSURE TRANSMITTERC-V3120-A1061

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT - BA4120-A86

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT - BA5230-A2086

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT - BA5100 ECO-A3520

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT - BA5100 ECO-A3211

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT - BA5210-A3060

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT - BA5210-A3999

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT - BH5220 ECO-A58-K105

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT - BH5220 ECO-A99-K105

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT - BA5120 ECO-B3056.1

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT - BH5220 ECO-A58-K152

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT - BA4100-A59

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT - BA4170-A58

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

Thành công trong lĩnh vực đo lường trong hơn 50 năm. Labom được thành lập vào năm 1968 bởi Walter Labohm tại thành phố Hude - Đức. Trong nhiệm kỳ của ông, doanh nghiệp đã phát triển từ một doanh nghiệp theo định hướng thủ công thành các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực đo lường kỹ thuật số. Đặc biệt, cung cấp các giải pháp đáp ứng và thiết kế riêng là một dấu ấn của Labom. Các thiết bị này được ứng dụng để đo và kiểm soát áp suất, mức chiết rót và nhiệt độ trong nhiều ngành khác nhau - bao gồm các ngành thực phẩm, dược phẩm, công nghệ sinh học và hóa chất. Ngày nay, Labom có ​​khoảng 180 nhân viên và duy trì các chi nhánh và đại diện tại hơn 40 quốc gia

đồng hồ đo áp suất Labom

Labom chuyên sản xuất và phân phối thiết bị đo công nghiệp tại Đức .
Việt Á đã tin chọn phân phối sản phẩm Labom tại Việt Nam trong lĩnh vực đo lương, kiểm soát áp suất như:

+ Đồng hồ đo áp suất
+ Đồng hồ đo nhiệt độ
+ Thiết bị đo công nghiệp

Chuyên dụng cho các ngành công nghiệp:
Công nghiệp chế biến:

  • Công nghiệp hóa chất / hóa dầu
  • Công nghiệp dược phẩm / Công nghệ sinh học
  • Ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát
  • Công nghiệp sơn / Công nghiệp nhựa

Máy móc và Kỹ thuật Nhà máy:

  • Máy móc / Ô tô
  • Đóng tàu và thiết bị hàng hải
  • Sản xuất công nghiệp

- Đo áp suất điện tử (Electronic pressure measurement)
Type series PASCAL Ci4 series - multifunctional

Type series PASCAL CV4 series - compact

Type series PASCAL CS series - hygienic

Type series PASCAL CV3 series - modular

Type series UNIVERSAL / COMPACT series - analogue

- Đo áp suất cơ học (Mechanical pressure measurement)

Type series BA4100

Type series BA5100 ECOnomic

Type series BH8100/BH8200

Type series BA5200

Type series BA42/BA43

Type series BA4240/BA4340

Type series BA6200

Type series BH5100 ECO/BH5200 ECO

Type series BH42

Type series BA45/BA46

Type series BA4550

Type series BA1200/BA1300

Type series BA2

Type series BB2

Type series BD2

Type series BD3200/BD3300

Type series BE4

Type series BR42

Type series BE2

Type series BF2200

Type series BG2200

Type series BG3200/BG3300

Type series BP4200

Type series BN4200

- Đồng hồ đo Nhiệt kế điện tử (Electronic temperature measurement)

Type series Temperature transmitter GV4 series

Type series GV4730

Type series GV4610

Type series MiniTherm series - compact design

Type series GA2700

Type series GA2700 HY

Type series GA2730

Type series GA2700

- Đồng hồ đo nhiệt độ cơ học (Mechanical temperature measurement)

Type series FA2400

Type series FA8100

Type series FN2/FN3

Type series FN2/FN3

Type series FS

Type series FP2300

Type series FU2460

Type series FU2430

Type series FU2310

Type series FU2400