Vacuum Lifters & Crane Systems Schmalz -  Thiết bị hút chân không nâng lực
Vacuum Gripping Systems for Automation - Hệ thống nâng chân không Schmalz
bạc-đạn-công-nghiệp-việt-á
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác

Product

Chọn Núm Hút Chân Không Cần Lưu Ý

Chọn Núm Hút Chân Không Cần Lưu Ý

Contact

Price does not include VAT.

BELLOWS SUCTION CUP - 10.01.06.03502

BELLOWS SUCTION CUP - 10.01.06.03502

851,000 VND
1,106,300 VND
-23%

Price does not include VAT.

VACUUM SUCTION CUPS - 10.01.01.13793

VACUUM SUCTION CUPS - 10.01.01.13793

5,317,000 VND
6,912,100 VND
-23%

Price does not include VAT.

FLAT WIRE - 14.04.04.00122

FLAT WIRE - 14.04.04.00122

9,440,000 VND
12,272,000 VND
-23%

Price does not include VAT.

QUADRUPLE SUCTION PAD - 11.03.26.00195

QUADRUPLE SUCTION PAD - 11.03.26.00195

57,681,000 VND
66,163,500 VND
-13%

Price does not include VAT.

QUADRUPLE SUCTION PAD - 11.03.26.00192

QUADRUPLE SUCTION PAD - 11.03.26.00192

54,353,000 VND
62,346,700 VND
-13%

Price does not include VAT.

FLANGE MODULE - 10.01.22.01569

FLANGE MODULE - 10.01.22.01569

50,468,000 VND
65,608,400 VND
-23%

Price does not include VAT.

SACK SUCTION GRIPPER - 11.03.14.10140

SACK SUCTION GRIPPER - 11.03.14.10140

15,973,000 VND
20,764,900 VND
-23%

Price does not include VAT.

SUCTION CUP HOLDER - 12.02.11.00057

SUCTION CUP HOLDER - 12.02.11.00057

2,937,000 VND
3,818,100 VND
-23%

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) DN15, PN64 - PE311062

Van Bi (Ball Valve) DN15, PN64 - PE311062

1 VND

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) 2 ", PN40 - PE311028

Van Bi (Ball Valve) 2 ", PN40 - PE311028

1 VND

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) 11/2 ", PN40 - PE311027

Van Bi (Ball Valve) 11/2 ", PN40 - PE311027

1 VND

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) 11/4", PN40 - PE311026

Van Bi (Ball Valve) 11/4", PN40 - PE311026

1 VND

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) 1", PN64 - PE311025

Van Bi (Ball Valve) 1", PN64 - PE311025

1 VND

Price does not include VAT.

ĐẦU NỐI - FG611029

ĐẦU NỐI - FG611029

Contact

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) 3/4 ", PN64 - PE311024

Van Bi (Ball Valve) 3/4 ", PN64 - PE311024

1 VND

Price does not include VAT.

ĐẦU NỐI - FG196029

ĐẦU NỐI - FG196029

Contact

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) 1/2 ", PN64 - PE311023

Van Bi (Ball Valve) 1/2 ", PN64 - PE311023

Contact

Price does not include VAT.

VAN ĐIỀU ÁP - SD220028

VAN ĐIỀU ÁP - SD220028

Contact

Price does not include VAT.

Motor Phụ tùng máy nghiền cà phê - 1037

Motor Phụ tùng máy nghiền cà phê - 1037

Contact

Price does not include VAT.

GIOĂNG BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT

GIOĂNG BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT

Contact

Price does not include VAT.

Băng tải PU

Băng tải PU

Contact

Price does not include VAT.

ỐNG TEFLON - SIL30063PTFE

ỐNG TEFLON - SIL30063PTFE

Contact

Price does not include VAT.

CONVEYOR BELT - 2E016GP4

CONVEYOR BELT - 2E016GP4

Contact

Price does not include VAT.

XẢ GIẢM THANH - 1684417

XẢ GIẢM THANH - 1684417

Contact

Price does not include VAT.

Băng tải - F08/2 C05F CR10AS

Băng tải - F08/2 C05F CR10AS

Contact

Price does not include VAT.

Băng tải - F08/2 C12F GR10AS

Băng tải - F08/2 C12F GR10AS

Contact

Price does not include VAT.

Electromagnetic Valve - ISV-1332194

Electromagnetic Valve - ISV-1332194

Contact

Price does not include VAT.

KHÓA XÍCH - RS16B-CP-CL

KHÓA XÍCH - RS16B-CP-CL

Contact

Price does not include VAT.

Product New

Thiết Bị Nâng Hạ Chân Không JUMBOFLEX

Thiết Bị Nâng Hạ Chân Không JUMBOFLEX

Contact

Price does not include VAT.

SUCTION PAD - 10.01.06.01533

SUCTION PAD - 10.01.06.01533

821,000 VND
1,067,300 VND
-23%

Price does not include VAT.

SUCTION CUP - 10.01.06.01246

SUCTION CUP - 10.01.06.01246

432,000 VND
561,600 VND
-23%

Price does not include VAT.

BELLOWS SUCTION PAD - 10.01.06.01197

BELLOWS SUCTION PAD - 10.01.06.01197

1,086,000 VND
1,411,800 VND
-23%

Price does not include VAT.

VACUUM BLOCK - 10.01.12.02386

VACUUM BLOCK - 10.01.12.02386

3,936,000 VND
5,116,800 VND
-23%

Price does not include VAT.

VACUUM BLOCK FOR WOODWORKING - 10.01.12.00770

VACUUM BLOCK FOR WOODWORKING - 10.01.12.00770

7,685,000 VND
9,990,500 VND
-23%

Price does not include VAT.

VACUUM SUCTION CUP - 10.01.06.01066

VACUUM SUCTION CUP - 10.01.06.01066

135,000 VND

Price does not include VAT.

SUCTION CUP - 10.01.06.00990

SUCTION CUP - 10.01.06.00990

533,000 VND
692,900 VND
-23%

Price does not include VAT.

SUCTION CUP - 10.01.06.00984

SUCTION CUP - 10.01.06.00984

421,000 VND
547,300 VND
-23%

Price does not include VAT.

REQUEST A QUOTE
REQUEST A QUOTE