Vacuum Lifters & Crane Systems Schmalz -  Thiết bị hút chân không nâng lực
Vacuum Gripping Systems for Automation - Hệ thống nâng chân không Schmalz
bạc-đạn-công-nghiệp-việt-á
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác

Product

SPRING PLUNGER - 10.01.02.00577

SPRING PLUNGER - 10.01.02.00577

1 VND

Price does not include VAT.

NÚM HÚT CHÂN KHÔNG - 10.01.06.00118

NÚM HÚT CHÂN KHÔNG - 10.01.06.00118

1 VND

Price does not include VAT.

MANUAL SLIDE VALVE - 10.05.07.00037

MANUAL SLIDE VALVE - 10.05.07.00037

1 VND

Price does not include VAT.

VACUUM SWITCH - 10.06.02.00457

VACUUM SWITCH - 10.06.02.00457

1 VND

Price does not include VAT.

VACUUM VALVE - 10.03.01.00136

VACUUM VALVE - 10.03.01.00136

1 VND

Price does not include VAT.

VACUUM GAUGE - 10.07.02.00004

VACUUM GAUGE - 10.07.02.00004

1 VND

Price does not include VAT.

Bộ Bơm Chân Không - 10.03.01.00145

Bộ Bơm Chân Không - 10.03.01.00145

Contact

Price does not include VAT.

Chọn Núm Hút Chân Không Cần Lưu Ý

Chọn Núm Hút Chân Không Cần Lưu Ý

Contact

Price does not include VAT.

BELLOWS SUCTION CUP - 10.01.06.03502

BELLOWS SUCTION CUP - 10.01.06.03502

851,000 VND
1,106,300 VND
-23%

Price does not include VAT.

Van Công Nghiệp - Nhập Khẩu tại Đức

Van Công Nghiệp - Nhập Khẩu tại Đức

Contact

Price does not include VAT.

VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - DA2D3115015

VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - DA2D3115015

1 VND

Price does not include VAT.

VAN BI - PE311061

VAN BI - PE311061

1 VND

Price does not include VAT.

VAN ĐIỆN TỪ - WGS-PV-PD-24DC/N

VAN ĐIỆN TỪ - WGS-PV-PD-24DC/N

1 VND

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) DN15, PN64 - PE311062

Van Bi (Ball Valve) DN15, PN64 - PE311062

1 VND

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) 2 ", PN40 - PE311028

Van Bi (Ball Valve) 2 ", PN40 - PE311028

1 VND

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) 11/2 ", PN40 - PE311027

Van Bi (Ball Valve) 11/2 ", PN40 - PE311027

1 VND

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) 11/4", PN40 - PE311026

Van Bi (Ball Valve) 11/4", PN40 - PE311026

1 VND

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) 1", PN64 - PE311025

Van Bi (Ball Valve) 1", PN64 - PE311025

1 VND

Price does not include VAT.

ĐẦU NỐI - FG611029

ĐẦU NỐI - FG611029

Contact

Price does not include VAT.

Product New

Thiết Bị Nâng Hạ Chân Không JUMBOFLEX

Thiết Bị Nâng Hạ Chân Không JUMBOFLEX

Contact

Price does not include VAT.

SUCTION PAD - 10.01.06.01533

SUCTION PAD - 10.01.06.01533

821,000 VND
1,067,300 VND
-23%

Price does not include VAT.

SUCTION CUP - 10.01.06.01246

SUCTION CUP - 10.01.06.01246

432,000 VND
561,600 VND
-23%

Price does not include VAT.

BELLOWS SUCTION PAD - 10.01.06.01197

BELLOWS SUCTION PAD - 10.01.06.01197

1,086,000 VND
1,411,800 VND
-23%

Price does not include VAT.

VACUUM BLOCK - 10.01.12.02386

VACUUM BLOCK - 10.01.12.02386

3,936,000 VND
5,116,800 VND
-23%

Price does not include VAT.

VACUUM BLOCK FOR WOODWORKING - 10.01.12.00770

VACUUM BLOCK FOR WOODWORKING - 10.01.12.00770

7,685,000 VND
9,990,500 VND
-23%

Price does not include VAT.

VACUUM SUCTION CUP - 10.01.06.01066

VACUUM SUCTION CUP - 10.01.06.01066

135,000 VND

Price does not include VAT.

SUCTION CUP - 10.01.06.00990

SUCTION CUP - 10.01.06.00990

533,000 VND
692,900 VND
-23%

Price does not include VAT.

SUCTION CUP - 10.01.06.00984

SUCTION CUP - 10.01.06.00984

421,000 VND
547,300 VND
-23%

Price does not include VAT.

REQUEST A QUOTE
REQUEST A QUOTE