Vacuum Lifters & Crane Systems Schmalz -  Thiết bị hút chân không nâng lực
Vacuum Gripping Systems for Automation - Hệ thống nâng chân không Schmalz
bạc-đạn-công-nghiệp-việt-á
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác

Product

BELLOWS SUCTION CUP - 10.01.06.03502

BELLOWS SUCTION CUP - 10.01.06.03502

851,000 VND
1,106,300 VND
-23%

Price does not include VAT.

VACUUM SUCTION CUPS - 10.01.01.13793

VACUUM SUCTION CUPS - 10.01.01.13793

5,317,000 VND
6,912,100 VND
-23%

Price does not include VAT.

FLAT WIRE - 14.04.04.00122

FLAT WIRE - 14.04.04.00122

9,440,000 VND
12,272,000 VND
-23%

Price does not include VAT.

QUADRUPLE SUCTION PAD - 11.03.26.00195

QUADRUPLE SUCTION PAD - 11.03.26.00195

57,681,000 VND
66,163,500 VND
-13%

Price does not include VAT.

QUADRUPLE SUCTION PAD - 11.03.26.00192

QUADRUPLE SUCTION PAD - 11.03.26.00192

54,353,000 VND
62,346,700 VND
-13%

Price does not include VAT.

FLANGE MODULE - 10.01.22.01569

FLANGE MODULE - 10.01.22.01569

50,468,000 VND
65,608,400 VND
-23%

Price does not include VAT.

SACK SUCTION GRIPPER - 11.03.14.10140

SACK SUCTION GRIPPER - 11.03.14.10140

15,973,000 VND
20,764,900 VND
-23%

Price does not include VAT.

SUCTION CUP HOLDER - 12.02.11.00057

SUCTION CUP HOLDER - 12.02.11.00057

2,937,000 VND
3,818,100 VND
-23%

Price does not include VAT.

SUCTION CUP - 10.01.15.00003

SUCTION CUP - 10.01.15.00003

1,444,000 VND
1,877,200 VND
-23%

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) DN15, PN64 - PE311062

Van Bi (Ball Valve) DN15, PN64 - PE311062

831,600 VND
1,081,080 VND
-23%

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) 2 ", PN40 - PE311028

Van Bi (Ball Valve) 2 ", PN40 - PE311028

4,524,300 VND
5,881,590 VND
-23%

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) 11/2 ", PN40 - PE311027

Van Bi (Ball Valve) 11/2 ", PN40 - PE311027

2,884,200 VND
3,749,460 VND
-23%

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) 11/4", PN40 - PE311026

Van Bi (Ball Valve) 11/4", PN40 - PE311026

2,317,700 VND
3,013,010 VND
-23%

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) 1", PN64 - PE311025

Van Bi (Ball Valve) 1", PN64 - PE311025

1,584,000 VND
2,059,200 VND
-23%

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) 3/4 ", PN64 - PE311024

Van Bi (Ball Valve) 3/4 ", PN64 - PE311024

1,103,300 VND
1,434,290 VND
-23%

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) 1/2 ", PN64 - PE311023

Van Bi (Ball Valve) 1/2 ", PN64 - PE311023

831,600 VND
1,081,080 VND
-23%

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) 1/2"", PN64 - ZL312323

Van Bi (Ball Valve) 1/2"", PN64 - ZL312323

491,700 VND
639,210 VND
-23%

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) 1", PN64 - ZL311025

Van Bi (Ball Valve) 1", PN64 - ZL311025

1,001,000 VND
1,301,300 VND
-23%

Price does not include VAT.

Van Bi (Ball Valve) 3/4 ", PN64 - ZL311024

Van Bi (Ball Valve) 3/4 ", PN64 - ZL311024

689,700 VND
896,610 VND
-23%

Price does not include VAT.

FERRULE DN50

FERRULE DN50

1,624,000 VND
2,111,200 VND
-23%

Price does not include VAT.

DIN ROUND NUT DN50

DIN ROUND NUT DN50

522,000 VND
678,600 VND
-23%

Price does not include VAT.

HOSE COUPLING DN50

HOSE COUPLING DN50

3,654,000 VND
4,750,200 VND
-23%

Price does not include VAT.

COUPLING UNION DN50

COUPLING UNION DN50

2,349,000 VND
3,053,700 VND
-23%

Price does not include VAT.

ĐẦU BẤM ỐNG CLAMP DN50

ĐẦU BẤM ỐNG CLAMP DN50

2,780,000 VND
3,614,000 VND
-23%

Price does not include VAT.

ĐẦU BẤM ỐNG CLAMP DN 65

ĐẦU BẤM ỐNG CLAMP DN 65

4,424,000 VND
5,751,200 VND
-23%

Price does not include VAT.

ĐẦU BẤM ỐNG DN 65

ĐẦU BẤM ỐNG DN 65

3,556,000 VND
4,622,800 VND
-23%

Price does not include VAT.

ĐẦU BẤM ỐNG DN25

ĐẦU BẤM ỐNG DN25

1,498,000 VND
1,947,400 VND
-23%

Price does not include VAT.

HOSE COUPLING

HOSE COUPLING

944,000 VND
1,227,200 VND
-23%

Price does not include VAT.

ĐẦU BẤM ỐNG

ĐẦU BẤM ỐNG

3,115,000 VND
4,049,500 VND
-23%

Price does not include VAT.

Product New

Thiết Bị Nâng Hạ Chân Không JUMBOFLEX

Thiết Bị Nâng Hạ Chân Không JUMBOFLEX

Contact

Price does not include VAT.

SUCTION PAD - 10.01.06.01533

SUCTION PAD - 10.01.06.01533

821,000 VND
1,067,300 VND
-23%

Price does not include VAT.

SUCTION CUP - 10.01.06.01246

SUCTION CUP - 10.01.06.01246

432,000 VND
561,600 VND
-23%

Price does not include VAT.

BELLOWS SUCTION PAD - 10.01.06.01197

BELLOWS SUCTION PAD - 10.01.06.01197

1,086,000 VND
1,411,800 VND
-23%

Price does not include VAT.

VACUUM BLOCK - 10.01.12.02386

VACUUM BLOCK - 10.01.12.02386

3,936,000 VND
5,116,800 VND
-23%

Price does not include VAT.

VACUUM BLOCK FOR WOODWORKING - 10.01.12.00770

VACUUM BLOCK FOR WOODWORKING - 10.01.12.00770

7,685,000 VND
9,990,500 VND
-23%

Price does not include VAT.

VACUUM SUCTION CUP - 10.01.06.01066

VACUUM SUCTION CUP - 10.01.06.01066

135,000 VND

Price does not include VAT.

SUCTION CUP - 10.01.06.00990

SUCTION CUP - 10.01.06.00990

533,000 VND
692,900 VND
-23%

Price does not include VAT.

SUCTION CUP - 10.01.06.00984

SUCTION CUP - 10.01.06.00984

421,000 VND
547,300 VND
-23%

Price does not include VAT.

REQUEST A QUOTE
REQUEST A QUOTE