Vacuum Gripping Systems for Automation - Hệ thống nâng chân không Schmalz
Vacuum Lifters & Crane Systems Schmalz -  Thiết bị hút chân không nâng lực
END ARMATUREN & WATERGATES
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác

Sản phẩm nổi bật

Thiết Bị Nâng Chân Không JumboSprint/JumboErgo

Thiết Bị Nâng Chân Không JumboSprint/JumboErgo

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

BELLOWS SUCTION CUP - 10.01.06.03502

BELLOWS SUCTION CUP - 10.01.06.03502

851,000 VND
1,106,300 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

NÚM HÚT CHÂN KHÔNG - 10.01.01.13793

NÚM HÚT CHÂN KHÔNG - 10.01.01.13793

5,317,000 VND
6,912,100 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

FLAT WIRE - 14.04.04.00122

FLAT WIRE - 14.04.04.00122

9,440,000 VND
12,272,000 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

QUADRUPLE SUCTION PAD - 11.03.26.00195

QUADRUPLE SUCTION PAD - 11.03.26.00195

57,681,000 VND
66,163,500 VND
-13%

Giá chưa bao gồm VAT.

QUADRUPLE SUCTION PAD - 11.03.26.00192

QUADRUPLE SUCTION PAD - 11.03.26.00192

54,353,000 VND
62,346,700 VND
-13%

Giá chưa bao gồm VAT.

FLANGE MODULE - 10.01.22.01569

FLANGE MODULE - 10.01.22.01569

50,468,000 VND
65,608,400 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

SACK SUCTION GRIPPER - 11.03.14.10140

SACK SUCTION GRIPPER - 11.03.14.10140

15,973,000 VND
20,764,900 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

SUCTION CUP HOLDER - 12.02.11.00057

SUCTION CUP HOLDER - 12.02.11.00057

2,937,000 VND
3,818,100 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

Van Bi (Ball Valve) DN15, PN64 - PE311062

Van Bi (Ball Valve) DN15, PN64 - PE311062

831,600 VND
1,081,080 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

Van Bi (Ball Valve) 2 ", PN40 - PE311028

Van Bi (Ball Valve) 2 ", PN40 - PE311028

4,524,300 VND
5,881,590 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

Van Bi (Ball Valve) 11/2 ", PN40 - PE311027

Van Bi (Ball Valve) 11/2 ", PN40 - PE311027

2,884,200 VND
3,749,460 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

Van Bi (Ball Valve) 11/4", PN40 - PE311026

Van Bi (Ball Valve) 11/4", PN40 - PE311026

2,317,700 VND
3,013,010 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

Van Bi (Ball Valve) 1", PN64 - PE311025

Van Bi (Ball Valve) 1", PN64 - PE311025

1,584,000 VND
2,059,200 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

Van Bi (Ball Valve) 3/4 ", PN64 - PE311024

Van Bi (Ball Valve) 3/4 ", PN64 - PE311024

1,103,300 VND
1,434,290 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

Van Bi (Ball Valve) 1/2 ", PN64 - PE311023

Van Bi (Ball Valve) 1/2 ", PN64 - PE311023

831,600 VND
1,081,080 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

Van Bi (Ball Valve) 1/2"", PN64 - ZL312323

Van Bi (Ball Valve) 1/2"", PN64 - ZL312323

491,700 VND
639,210 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

Van Bi (Ball Valve) 1", PN64 - ZL311025

Van Bi (Ball Valve) 1", PN64 - ZL311025

1,001,000 VND
1,301,300 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

Van Bi (Ball Valve) 3/4 ", PN64 - ZL311024

Van Bi (Ball Valve) 3/4 ", PN64 - ZL311024

689,700 VND
896,610 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

FERRULE DN50

FERRULE DN50

1,624,000 VND
2,111,200 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

DIN ROUND NUT DN50

DIN ROUND NUT DN50

522,000 VND
678,600 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

HOSE COUPLING DN50

HOSE COUPLING DN50

3,654,000 VND
4,750,200 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

COUPLING UNION DN50

COUPLING UNION DN50

2,349,000 VND
3,053,700 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐẦU BẤM ỐNG CLAMP DN50

ĐẦU BẤM ỐNG CLAMP DN50

2,780,000 VND
3,614,000 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐẦU BẤM ỐNG CLAMP DN 65

ĐẦU BẤM ỐNG CLAMP DN 65

4,424,000 VND
5,751,200 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐẦU BẤM ỐNG DN 65

ĐẦU BẤM ỐNG DN 65

3,556,000 VND
4,622,800 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐẦU BẤM ỐNG DN25

ĐẦU BẤM ỐNG DN25

1,498,000 VND
1,947,400 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

HOSE COUPLING

HOSE COUPLING

944,000 VND
1,227,200 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

ĐẦU BẤM ỐNG

ĐẦU BẤM ỐNG

3,115,000 VND
4,049,500 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

Sản phẩm mới

Thiết Bị Nâng Hạ Chân Không JUMBOFLEX

Thiết Bị Nâng Hạ Chân Không JUMBOFLEX

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

Thiết Bị Nâng Chân Không JumboSprint/JumboErgo

Thiết Bị Nâng Chân Không JumboSprint/JumboErgo

Liên hệ

Giá chưa bao gồm VAT.

SUCTION PAD - 10.01.06.01533

SUCTION PAD - 10.01.06.01533

821,000 VND
1,067,300 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

SUCTION CUP - 10.01.06.01246

SUCTION CUP - 10.01.06.01246

432,000 VND
561,600 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

BELLOWS SUCTION PAD - 10.01.06.01197

BELLOWS SUCTION PAD - 10.01.06.01197

1,086,000 VND
1,411,800 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

Núm Hút Chân Không - 10.01.06.01066

Núm Hút Chân Không - 10.01.06.01066

135,000 VND

Giá chưa bao gồm VAT.

SUCTION CUP - 10.01.06.00990

SUCTION CUP - 10.01.06.00990

533,000 VND
692,900 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

SUCTION CUP - 10.01.06.00984

SUCTION CUP - 10.01.06.00984

421,000 VND
547,300 VND
-23%

Giá chưa bao gồm VAT.

YÊU CẦU BÁO GIÁ
YÊU CẦU BÁO GIÁ